Visi syarikat adalah ingin membina reputasi yang kukuh dan kebolehan yang teguh didorong oleh nilai-nilai syarikat.  
Nilai – Nilai
Syarikat sentiasa mendukung nilai-nilai berikut:
Integriti Berusaha teguh untuk berpegang pada tanggungjawab yang diberi.
Kecemerlangan Usaha berterusan untuk menjadi yang terbaik.
Pelanggan Memenuhi segala kehendak pelanggan melalui penyelesaian terbaik.
Individu Menyediakan persekitaran melalui kepimpinan kepada golongan muda supaya bersama membantu menaikkan syarikat.
Pembelajaran Memaju dan membangun disamping melahirkan masyarakat yang berpendidikan dan mampu berdiri atas kaki sendiri.
Masyarakat Membentuk masyarakat yang cemerlang dan mempunyai persekitaran yang bebas daripada segala jenis pencemaran.
Pembinaan & Kerja-Kerja Awam
Pengurusan Majlis
Pembekalan
Penjenamaan
ICT
Senibina Landskap